BG EN

(празна)

Правни услуги

Консултации, текущо правно обслужване на фирми и граждани в цялата страна

Търговско право
• регистрация на фирми – търговски регистър, данъчна, статистика, НОИ
• лицензи и разрешителни
• представителство и защита

Административно и административнонаказателно право
• защита пред административни органи
• обжалване наказателни постановления и актове

 Трудово право
• за работодатели
• за работници и служители

 За контакти

Телефони:

Факс: 02 955 61 15

e-mail: microint1989@yahoo.co.uk

адрес : гр. София, п.к. 1618, ул. Казбек N51


Специален продукт

Билярдна маса

Билярдна маса "New Mexico"7ft Детайли

1,910.00 лв. Купи